Veškeré uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

GEODETICKÉ PRÁCE


Geometrický plán

 • zaměření budovy 4.500,-
 • rozdělení pozemku 5.000,-
 • věcné břemeno 4.000,-

Při větším počtu budov, rozsáhlejším rozdělení apod. se cena navyšuje dle složitosti.

Vytyčování
 • pozemků 4.500,- za 1 MJ (100m hranice)
 • staveb 3.000,- až 5.000,- dle požadavků stavebníka
Při větším počtu MJ se cena za MJ snižuje v závyslosti na celkové délce vytyčovaných hranic.


Zaměřování
 • polohopisný a výškopisný plán 4.500,- za 1 MJ (1 hektar)
 • zaměření stavebních výkresů 30,- až 50,- za 1m2
 • zaměření skutečného provedení st. 4500,- za 1 MJ (1 hektar)
Při větším počtu MJ se cena za MJ snižuje v závislosti na celkové ploše zaměřovaného území.

Ostatní geodetické služby
 • cena dohodou - dle náročnosti

SEPSÁNÍ SMLOUVY

 • kupní 3.500,-
 • darovací 3.500,-
 • a všechny ostatní 3.500,-
V případě složitější smlouvy, při větším počtu účastníků smlouvy nebo při kombinaci dvou smluv do jedné je cena navýšena dle složitosti.
Nabízíme množstevní slevy, slevy při objednání více služeb najednou, slevy pro dlouhodobé zákazníky apod.