Kupní smlouva
Kupujete nebo prodáváte nemovitost?
Připravíme Vám kupní smlouvu včetné vyplněného návrhu na vklad
  • termín:    do 5ti dnů
  • cena:        3.500,- Kč
Darovací smlouva
Darujete nebo získáváte darem nemovitost?
Připravíme Vám darovací smlouvu včetné vyplněného návrhu na vklad
  • termín:    do 5ti dnů
  • cena:        3.500,- Kč
Směnná smlouva
Směňujete s někým pozemek?
Připravíme Vám směnnou smlouvu včetné vyplněného návrhu na vklad
  • termín:    do 5ti dnů
  • cena:        3.500,- Kč
Smlouva o vypořádání podílového spoluvlastnictví
Rušíte podílové spoluvlastnictví?
Připravíme Vám darovací smlouvu včetné vyplněného návrhu na vklad
  • termín:    do 5ti dnů
  • cena:        3.500,- Kč
Smlouva na věcné břemeno
Zřizujete věcné břemeno pro vstup, vjezd nebo dožití v nemovitosti?
Připravíme Vám smlouvu o zřízení věcného břemene včetné vyplněného
návrhu na vklad

  • termín:    do 5ti dnů
  • cena:        3.500,- Kč