● geometrický plán

Slouží pro vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí

Zaměření budovy - postavili jste novou budovu, přístavbu nebo jinak změnili obvod stávající budovy?
Zpracujeme Vám geometrický plán na vyznačení budovy nebo změnu obvodu budovy, který budete potřebovat ke kolaudaci i ke vkladu do katastru nemovitostí

 • termín: do 5ti dnů
 • cena: 4.500,- Kč

Rozdělení pozemku - chcete koupit nebo prodat jen část pozemku?
Připravíme Vám geometrický plán na rozdělení pozemku, který budete potřebovat, spolu se smlouvou, ke vkladu do katastru nemovitostí

 • termín: do 5ti dnů
 • cena: 5.000,- Kč

Věcné břemeno - potřebujete zajistit přístup k pozemku, čerpání vody ze sousední studny apod.?Zajistíme Vám geometrický plán na vyznačení věcného břemene, který budete potřebovat, spolu se smlouvou, ke vkladu do katastru nemovitostí

 • termín: do 5ti dnů
 • cena: 4.000,- Kč

● vytyčování

Hledání mapových nebo naprojektovaných bodů v terénu

Vytyčení pozemku - vyznačení vlastnických hranic v terénu a jejich stabilizace (kolíky, trubky, plastové mezníky)

 • termín: do 5ti dnů - cena: 4.500,- Kč za 1 MJ (100m hranice)
 • cena: 4.500,- Kč

Vytyčení stavby - vyznačení polohy nové stavby na staveništi a její stabilizace (kolíky, hřeby, lavičky)

 • termín: do 5ti dnů
 • 3.000,- Kč až 5.000,- Kč dle požadavků stavebníka

● zaměřování

Zjišťování skutečného tvaru, rozměru a polohy objektů a

Polohopisný a výškopisný plán - zaměření skutečného stavu terénu (pozemku) jako podklad pro projekční činnosti do katastru nemovitostí

 • termín: do 5ti dnů
 • cena: 4.500,- Kč za 1 MJ (1 hektar)

Zaměření stavebních výkresů - zaměření stávajících objektů a vyhotovení stavebních výkresů pro účely projektu k rekonstrukci

 • termín: do 10ti dnů
 • cena: 30,- Kč až 50,- Kč za 1m2

Zaměření skutečného provedení stavby - zaměření nové cesty, chodníků, kanalizace apod.

 • termín: do 5ti dnů
 • cena: 4.500,- Kč za 1 MJ (1 hektar)

● ostatní geodetické služby

zaměření a určení spádu, vyčíslení plochy nového asfaltu, určení výšky komínu, vymezení zátopové linie apod.

 • termín: do 5ti dnů
 • cena: dle náročnosti